צמחי הגן של סימה

אקליפטוס המקור
Eucalyptus camaldulensis

משפחה: הדסיים Myrtaceae
מוצא: אוסטרליה

כל עצי האקליפטוס הם ירוקי-עד. ברובם מהירי-גידול ונחשבים לעץ מאריך שנים. אקליפטוס המקור הוא עץ גדול ומרשים, נעים לחסות בצלו, גדל ל-20 מטר גובה ויותר, בטווח של קרקעות, החל מקרקעות חוליות וכלה בקרקעות חרסיתיות. לאחר התבססותו, יגדל בכל אזורי הארץ ללא תוספת השקיה. העץ שופע פריחה באביב, והוא עשיר בצוף. האקליפטוס הינו אחד מצמחי הדבש החשובים בעולם. בארץ מוצאו, באוסטרליה, עיקר ייצור הדבש מתבסס על עצי האקליפטוס, ויבולי הדבש המתקבלים מהם הם מהגבוהים בעולם. האקליפטוס ידוע גם כמקור חשוב לאבקת פרחים ולשרף לייצור פרופוליס. גם בארץ, האקליפטוס הוא אחד מצמחי הדבש המרכזיים. איקליפטוס המקור הוא המין הוותיק ביותר בארץ, מאריך שנים, אולם שתילתו הופסקה בגלל רגישות לשני מיני צרעות. כיום, לאחר שפרופ' צביקה מנדל מוולקני יחד עם דר' דוד ברנד מקק"ל הביאו לארץ מאוסטרליה אויבים טבעיים לצרעות, קיים שיווי משקל בין הצרעות לאויבים שלו וחזרנו לשתול אותו. מתאים לשתילה בגנים ופארקים גדולים.

כתבה: סימה קגן