צמחי הגן של סימה

אלון התבור
Quercus ithaburensis

משפחה: אלוניים (Fagaceae)
מוצא: ישראל- סוריה

 

עצים מהסוג אלון הם מחשובי העצים בעולם, "מלך העצים". אלון התבור הוא מהעצים המפוארים והחשובים שגדלים בר בארץ, נפוצים בחלקים נמוכים ויבשים יחסית, במיוחד באזורי הגליל התחתון ודרום רמת הגולן. העץ נשיר, גדל ל־6-12 מטר גובה ורוחב, וצמרת נוף כדורית. הפריחה באביב, עם תחילת הלבלוב, הפרחים קטנים ולא בולטים, בהמשך מתפתח הפרי שהוא בלוט, מה שמאפיין את האלונים, והוא עטוף בחלקו התחתון בספלול. הבלוטים מבשילים על העץ במשך שנה וחצי, הם בולטים וקישוטיים. בסתיו הם נושרים מהעץ, וחלקם מופצים על ידי עורבנים, הקוברים אותם באדמה ושוכחים לשוב לאסוף אותם.

אלון התבור הוא עץ שליט בחברת אלון התבור והלבנה הרפואי ובחברת אלון התבור ואלה אטלנטית, היוצרות יער־פארק שבהם, העצים רחוקים זה מזה, וביניהם גדלים שיחים וצמחים עשבוניים.

גילו של העץ הזקן ביותר בארץ, ליד קברו של רבי אבא חלפתא בגליל בתחתון, נמדד ונמצא מעט למעלה מ־500 שנה.

כתבה: סימה קגן