צמחי הגן של סימה

הרדופיים

Apocynaceae

משפחת ההרדופיים אוחדה למשפחה גדולה הכוללת גם את

משפחת האסקלפיים Asclepiadaceae שכללה 180 סוגים ו־ 3,500-2,500 מינים

ואת משפחת החלביביים Periplocaceae שכללה 31 סוגים ו־180 מינים.

כיום מונה משפחת ההרדופיים המאוחדת 425-380 סוגים ו־6,000-5,000 מינים, רובם רעילים ומוצאם בכל כדור־הארץ. כולל צמחים מעוצים ועשבוניים, שיחים, מטפסים ועצים ירוקי־עד בעלי מוהל חלבי, לעיתים המוהל בצבע אדום או צהוב או שקוף.

העלים נגדיים או ערוכים בדורים, שפתם תמימה. הפרחים נכונים, כותרת הפרח מאוחת־עלים בבסיס הפרח, אונות הפרח שזורות לפני פתיחתן.  הפרי עשוי 2 מפוחיות נפרדות, לפעמים דומה לענבה או לבית גלעין.