צמחי הגן של סימה

לועניתיים

Scrophulariaceae

למשפחת הלועניתיים הוטמעו שתי משפחות, משפחת הלוגניים Loganiaceae ומשפחת המיאופוריים Myoporaceae.

כוללת עשבים חד־ או רב-שנתיים, שיחים, מטפסים או עצים. העלים סרוגיים או נגדיים או דוריים. התפרחת אשכול או פרחים בודדים.

הפרחים בלתי נכונים. כותרת הפרח מאוחת־עלים, צינור הפרח קצר או ארוך. לכותרת 5-4 אונות מפושקות או 2 שפות.

הפרי הלקט או ענבה. בקבוצת המיאופוריים, הפרי בית־גלעין.

300 סוגים ו־5,800 מינים במגוון בתי־גידול בעיקר בשטחים פתוחים מכוסי עשב.