צמחי הגן של סימה

פואתיים

Rubiaceae

המשפחה הרביעית בגודלה, אחרי משפחות הסחלבים,המורכבים והקיטניות.

בתפוצה קוסמופוליטית עם מרכז תפוצה באזורים הטרופיים והסובטרופיים.

עצים,  שיחים, מטפסים או עשבים. העלים פשוטים, נגדיים או דוריים ששפתם תמימה.

הפרחים נכונים. כותרת הפרח מאוחת עלים, תמיד דמויית משפך, בעלת 6-4 אונות.

הפרי הלקט, ענבה או בית גלעין.

615 סוגים ו-13,150 מינים.