צמחי הגן של סימה

קוציציים

Acanthaceae

עשבים או שיחים או עצים, בעלי עלים נגדיים, פשוטים.

התפרחות דמויות שיבולת או צבורות באגדים בלוית חפים בולטים.

הפרח בלתי נכון- שאפשר לחלקו ל־2 חצאים סימטריים במישור אחד בלבד.

כותרת הפרח בעלת צינור ואוגן, האוגן לעיתים דו־שפתני. הפרי הלקט.

במשפחה 220 סוגים, 3,000 מינים, רובם באזורים טרופיים ומיעוטם באזורים ממוזגים.

מינים רבים במשפחה משמשים כצמחי נוי בעלי ערך גנני רב.