צמחי הגן של סימה

עופריתיים

Plumbaginaceae

עשבים חד־שנתיים ורב־שנתיים, שיחים או מטפסים, רבים מהם אוהבי מלח-  halophyte.

נפוצה בבתי גידול יבשים או מלוחים, בחופי־ים וערבות מלח.

העלים מסורגים, פזורים על הגבעול או מרוכזים בשושנת בבסיס הצמח.

הפרחים נכונים, ערוכים בשיבולים, קרקפות או מכבדים. גביע הפרח דמוי צינור, בעל 5 שיניים או אונות, עפי״ר קרומי וצבעוני ומלווה חפים בבסיסו. כותרת הפרח בעלת 5 עלים, מאוחים לכל אורכם או רק בבסיסם.

25 סוגים ו־840 מינים, הסוג עד-עד Limonium כולל 350 מינים ונחשב לסוג הגדול ביותר במשפחה.

הפרי חבוי בתוך הגביע.