צמחי הגן של סימה

ורבניים

Verbenaceae

משפחה שעברה בעשור האחרון הפחתה במספר הסוגים והמינים אשר הועברו למשפחות אחרות. במשפחת הורבניים עשבים חד־ או רב־שנתיים, שיחים, מטפסים או עצים קטנים.

העלים נגדיים, לעיתים מסורגים או דוריים, פשוטים או מורכבים בעלי שוליים שלמים או משוננים או מחולקים. התפרחת אשכול עם הרבה פרחים, מאורגן בשיבולת ארוכה טרמינלית או בחיק העלה. הפרחים בלתי נכונים, כותרת הפרח מאוחת־עלים, דמויית משפך או חצוצרה, בעלת 5-4 אונות מרועפות. הפרי בית־גלעין או ענבה.

45 סוגים הועברו למשפחת השפתניים, ביניהם הסוגים אדמום, קליקרפה, קלרודנדרון, שיח־אברהם ועוד. שני סוגים הועברו למשפחת הזיתיים, ביניהם הסוג ניקטנטס, ועוד 8 סוגים הועברו ל־3 משפחות שונות.

כיום מונה משפחת הורבניים 34 סוגים ו־1,150 מינים.