צמחי הגן של סימה

חבלבליים

Convolvulaceae

צמחים עשבוניים חד־שנתיים או רב־שנתיים מטפסים או זקופים, שיחים או עצים, לפעמים בעלי מוהל חלבי.

העלים מסורגים, פשוטים, לעיתים רחוקות מורכבים.

הפרחים נכונים, מאוחי עלי־כותרת. הכותרת דמוית משפך.

הפרי הלקט או ענבה יבשה בלתי נפתחת.

במשפחה 56 סוגים 1,840 מינים, נפוץ באזורים הטרופיים והממוזגים.