צמחי הגן של סימה

מרסיליים

Marsileaceae

המשפחה שייכת למערכת השרכים Pteridophyta שהם צמחים חסרי פרחים, בעלי חילוף דורות ברור, הדור המיני־גמטופיט אינו מחולק לגבעול ועלים והדור האל־מיני, הספורופיט שהוא הצמח ועליו נוצרים נבגים בתוך מנבגים.

משפחת המרסיליים כוללת צמחי אגם או ביצה רב-שנתיים בעלי קנה־שורש זוחל, ארוך ושעיר.

העלים בעלי פטוטרת ארוכה, ולהם 2 או 4 עלעלים או עלים חסרי טרף. העלים דומים לעלי התלתן.

כוללת 3 סוגים ו־ 80-50 מינים, מרביתם בסוג מרסילאה.

רשימת צמחים באתר

שם מדעי שם
Marsilea macropoda מרסילאה גדולת-רגל