צמחי הגן של סימה

אלוניים

Fagaceae

משפחה של עצים ושיחים באזורים הממוזגים והסובטרופיים של חצי כדור הארץ הצפוני. 

העצים נשירים או ירוקי־עד, ושיחים נדירים במשפחה.

העלים פשוטים, מסורגים. הפרחים חד־מיניים, הפרח הוא או זכרי או נקבי.

מכיל 8 סוגים ו־ 750-620 מינים. האלון הוא הנציג החשוב בארץ.

רשימת צמחים באתר

שם מדעי שם
Quercus polymorpha אלון פולימורפה