צמחי הגן של סימה

קירקיים

Kirkiaceae

משפחה הכוללת סוג אחד, קירקיה ו־6 מינים. 5 מינים מוצאם במזרח אפריקה ומין אחד במדגסקר.

בבתי גידול יובשניים, על קרקעות אבן־גיר.

כולל עצים נשירים, עלים מסורגים, מנוצים ופרחים קטנים. 

רשימת צמחים באתר

שם מדעי שם
Kirkia acuminata קירקיה מחודדת