צמחי הגן של סימה

סולניים

Solanaceae

כוללת עשבים, שיחים, עצים ומטפסים. משפחה בעלת חשיבות כלכלית הכוללת את צמחי תפוח-אדמה, עגבניה, חציל ועוד צמחים רעילים.

העלים מסורגים, פשוטים ושפתם משוננת, שסועה או מחולקת לאונות.

הפרחים נכונים או בלתי נכונים. כותרת הפרח מאוחת עלים ובעלת 5 אונות.

הפרי הלקט או ענבה.

משפחה נפוצה בכל הגלובוס, מרכז התפוצה טרופי וסובטרופי ובעיקר במרכז ודרום אמריקה.

90 סוגים ו-2,000-1,000 מינים, ואולי  אף 4,000-3,000 מינים.