צמחי הגן של סימה

אפרסמוניים

Ebenaceae

עצים או שיחים בעלי עצה קשה, קליפת הגזע החיצונית שחורה בדרך כלל, מגורענת דמוית פחם.

העלים גלדניים, מסורגים, תמימים. הפרחים נכונים, הכותרת מאוחת עלים ובעלת 7-3 אונות. הפרי ענבה גלדנית או בשרנית או בית־גלעין. במשפחה 2 סוגים 500 מינים רובם טרופיים וסובטרופיים.

רשימת צמחים באתר

שם מדעי שם
Euclea pseudebenus איקלאה דמויית־ספוטה