צמחי הגן של סימה

סיתוניים

Colchicaceae

משפחת הסיתוניים שייכת לחד־פסיגיים Monocotyledoneae

צמחים חד־פסיגיים לעיתים קרובות בעלי בצלים, פקעות או קני־שורש. השורש הראשוני מתנוון ומערכת השורשים הבוגרת היא כולה אדוונטיבית, בצורת ציצת שורשים.

נכללה בעבר במשפחת השושניים.

צמחים רב־שנתיים עשבוניים בעלי פקעת או קנה שורש שהוא הפקעת, העלים מסורגים, נגדיים או בדורים. הפרחים בחיקי העלים, בודדים או רבים בדרך כלל פרחים בולטים.

18 סוגים 225 מינים באזורים בעלי אקלים ים־תיכוני, במיוחד באפריקה, אסיה ואגן הים התיכון.

הסוג סתונית, כולל 90 מינים ובהם 11 מינים גדלים בר בארץ.

רשימת צמחים באתר

שם מדעי שם
Gloriosa superba גלוריוזה הדורה