צמחי הגן של סימה

אזדרכתיים

Meliaceae

משפחה בעלת חשיבות כלכלית הכוללת עצים ושיחים ממוצא טרופי, בעלי עלים מסורגים, מנוצים ולעיתים רחוקות פשוטים.

הפרחים נכונים ערוכים במכבדים. הפרי הלקט או ענבה או בית־גלעין.

50 סוגים, 550 מינים כוללאת המין מהגוני המשמש לעצה.

רשימת צמחים באתר

שם מדעי שם
Khaya nyasica חאיה (קאיה) ניאסית