צמחי הגן של סימה

פיטוספוריים

Pittosporaceae

משפחת הפיטוספוריים מונה 9 סוגים וכ־200 מינים של עצים, שיחים ומטפסים.

כל הסוגים למעט פיטוספורום, אנדמיים לאוסטרליה.

הסוג פיטוספורום מונה כ־140 מינים ועל שמו ניתן שם המשפחה. מוצא המינים השונים באזורים הטרופיים של חצי כדור הארץ המזרחי.

העלים גלדניים, מסורגים או ערוכים בדורים מדומים.

בארץ גדלים מספר מינים מהסוג פיטוספורום והסוג הינומית, (מין אחד בסוג) עץ ירוק־עד קרוב של הסוג פיטוספורום.