צמחי הגן של סימה

ערבתיים

Salicaceae

בעבר כללה משפחת הערבתיים המסורתית 2 סוגים: צפצפה, וערבה שיחד הכילו 385 מינים. לאחרונה, הורחבה המשפחה והיא כוללת כיום סוגים רבים שהוטמעו ממשפחת הפלקורטיים, Flacourtiaceae וכיום מונה משפחת הערבתיים 56 סוגים ו־1220 מינים.  כוללת עצים ושיחים בעלי עלים פשוטים, סירוגיים, קצות העלה משוננים. המינים מאזורים ממוזגים הם בדרך-כלל נשירים. מרביתם דו־ביתיים- הצמח נושא פרחים זכריים בלבד או פרחים נקביים בלבד, הפרח מחוסר עטיף. הפרח הזכרי מכיל מספר רב של אבקנים מפורדים או מאוחים.

רשימת צמחים באתר

שם מדעי שם
Dovyalis caffra דוביאליס קוצני