צמחי הגן של סימה

שם מדעי   שם
Angophora costata אנגופורה קוסטטה
Angophora hispida אנגופורה זיפנית
Corymbia aparrerinja קורימביית אפררינג'ה
Corymbia calophylla קורימביה יפת-עלים
Corymbia calophylla X ficifolia קורימביית מכלוא
Corymbia citriodora קורימביה לימונית
Corymbia eximia קורימביה נאה
Corymbia ficifolia קורימביה אדומה
Corymbia maculata קורימביה מוכתמת
Corymbia papuana קורימביה פפואנה
Corymbia ptychocarpa subsp. aptycha קורימביה מקופלת־פרי
Corymbia tessellaris קורימביה משוישת
Corymbia torelliana קורימביה טורלי
Eucalyptus albens איקליפטוס אלבנס
Eucalyptus albopurpurea איקליפטוס אלבופורפוראה
Eucalyptus angulosa אקליפטוס מצולע
Eucalyptus annulata איקליפטוס הטבעות
Eucalyptus astringens איקליפטוס עפיץ
Eucalyptus brachyphylla איקליפטוס קטן־נוף
Eucalyptus brockwayi איקליפטוס ברוקוואי
Eucalyptus calycogona איקליפטוס גביעני
Eucalyptus camaldulensis איקליפטוס המקור
Eucalyptus campaspe איקליפטוס מכסיף
Eucalyptus cinerea איקליפטוס מאפיר
Eucalyptus cladocalyx איקליפטוס אלני
Eucalyptus clelandii איקליפטוס קלילנד
Eucalyptus coolabah איקליפטוס קולאבה
Eucalyptus corrugata איקליפטוס קמוט-פרי
Eucalyptus cyanophylla איקליפטוס כחלחל
Eucalyptus dielsii איקליפטוס דיאלסי
Eucalyptus dolichorhyncha איקליפטוס דוליכורינכה
Eucalyptus dumosa איקליפטוס שיחי
Eucalyptus dundasii איקליפטוס דונדס
Eucalyptus eremophila איקליפטוס הישימון
Eucalyptus erythrocorys איקליפטוס אדום־מצנפת
Eucalyptus foecunda איקליפטוס פורה
Eucalyptus formannii איקליפטוס פורמן
Eucalyptus gillii איקליפטוס גיליי
Eucalyptus gomphocephala איקליפטוס מסמרי
Eucalyptus grossa איקליפטוס מעובה
Eucalyptus intertexta איקליפטוס שזור
Eucalyptus kondininensis איקליפטוס קונדיניננסיס
Eucalyptus kruseana איקליפטוס קרוסיאנה
Eucalyptus lansdowneana איקליפטוס לנסדון
Eucalyptus lesouefii איקליפטוס לסאופי
Eucalyptus leucoxylon subsp. leucoxylon איקליפטוס בהיר־קליפה
Eucalyptus leucoxylon subsp. megalocarpa איקליפטוס בהיר־קליפה תת־מין גדול־פרי
Eucalyptus loxophleba איקליפטוס נטוי־עורקים
Eucalyptus melanophloia איקליפטוס שחור־סות
Eucalyptus nicholii אקליפטוס ניקוליי
Eucalyptus occidentalis איקליפטוס מערבי
Eucalyptus oleosa subsp. oleosa איקליפטוס אוליאוסה
Eucalyptus orbifolia איקליפטוס אורביפוליה
Eucalyptus paniculata איקליפטוס מכבדי
Eucalyptus petiolaris איקליפטוס פטיולריס
Eucalyptus platypus איקליפטוס שטוח־עוקץ
Eucalyptus polyanthemos איקליפטוס רב-פרחים